Pers of media vragen?

Wij staan u graag te woord

Telefoon : 06-53117919
penningmeester@outdoor4disabled.nl

Bestuur enzo

Contact gegevens van het bestuur.

Voorzitterstrandrups_logo_rond.jpg
Edwin de Beukelaar
06-53377881
edwin@nederzandt.nl

Penningmeester
Peter van Os
06-53117919
penningmeester@outdoor4disabled.nl

Strandrups/vrijwilligers
Patrick Weijers
06-22509230

Reserveringen
Marion Kuijper
06-46372208
info@strandrupsnoordwijk.nl

Facts & Financieel

Website www.strandrupsnoordwijk.nl

Handelsnaam : Stichting Outdoor4Disabled

KvK inschrijfnummer : 28110581
Fiscaal nummer :  81.68.78.341

Btw nummer : De Stichting Outdoor4Disabled is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI; de Stichting heeft derhalve geen BTW nummer

Bankrekening Rabobank : NL13 RABO 0346 4097 13 ten name van Stichting Outdoor4disabled, Leiden

Vestigingsadres : De Stichting heeft geen vestigingsadres, uitsluitend een postadres: Stichting Outdoor4Diabled, p/a Johan de Wittstraat 47, 2334 AN Leiden (dit is conform inschrijving bij KvK)

Telefoonnummer :  06-53117919

ANBI - status

De Stichting Outdoor4Disabled is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling

Volgens de Statuten : De stichting heeft ten doel mensen met een functiebeperking de mogelijkheid bieden zo normaal mogeliik deel te kunnen nemen aan de maatschappii en voorts al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Volgens de inschrijving bij KvK: Het aanbieden van mogelijkheden om zo normaal deel te kunnen nemen aan de maatschappij aan mensen met een functiebeperking.

FINANCIEEL VERSLAG

In cijfers
Outdoor4Disabled is ook financieel gezien een gezonde stichting. Al jaren hebben we een kleine begroting en een positieve balans. Daardoor slagen we erin om de kosten voor onze gasten laag te houden, en af en toe wat geld opzij te leggen. En als we hele grote uitgaven moeten doen, kunnen we rekenen op onze partners en sponsoren.

RESULTATEN REKENING 2022
Inkomsten 57.800
Uitgaven 53.139
Resultaat 4.661
Balans: EV 108.163, incl. activa 

ACTIVA PER ultimo 2022
75.000 (Strandrups)

© 2024 All Rights Reserved | Strandrups Noordwijk